2015. február 2., hétfő

Hailé Szelasszié

Hailé Szelasszié élete

1892. június 23-án Tafári Makonnen néven látta meg a napvilágot az etiópiai Harar tartományban. Édesapja annak a II. Menelik négusnak volt a főtanácsadója, aki korábban Aduánál legyőzte az olasz gyarmatosító sereget, és ezzel elérte, hogy országát a kontinensen egyedüliként ne gyarmatosítsák. Rokoni szálak is fűzték a négushoz, ezért gyerekkorától kezdve biztosítva volt számára az elérhető legmagasabb szintű oktatás, amely során kiválóan elsajátította a francia nyelvet. Apja 1911-ben bekövetkezett halála után az uralkodó Rasz, azaz hercegi előnevet adományozott neki ( Rasz Tafári, innen kapta a rasztafári vallás a nevét). A négus 1913-ban bekövetkezett halála után annak unokája vette át a hatalmat, akit 1916-ban Tafári közreműködésével eltávolítottak. Ezután a bukott uralkodó lánytestvére került a trónra, I. Zauditu néven, aki Tafárit nevezte meg utódjául.

Radikálisan más politikai nézeteket vallott, mint az uralkodó. Zauditu konzervatív, míg Tafári reformista volt, ez pedig komoly összetűzésekhez vezetett. Már ekkor volt beleszólása a kormányzásba, 1923-ban elérte, hogy Etiópiát felvegyék a Népszövetségbe. Európai körútjai során már ekkor mindenhol Etiópia uralkodójaként mutatták be. 1928-ra annyira megnőtt a hatalma, hogy a császárnő kénytelen volt négusi címet adományozni neki. A viszály végül Zauditu halálával fejeződött be, melyhez egyes források szerint Tafárinak is köze volt. 1930-ban végül feleségével, Menennel együtt császárrá koronázták, és ekkor vette fel a Hailé Szelasszié nevet, ami annyit tesz: "a Szentháromság hatalma"
Ekkor Libéria mellett a kontinens egyetlen független állama volt, megérezte a gyarmatosítás veszélyét, ezért komoly modernizációba kezdett. 1931-ben elfogadta az ország első alkotmányát, kétkamarás parlamentet létesített, iskolákat, korházakat építtetett, felszámolta a feudális adókat és ezzel párhuzamosan megszüntette a tartományurak hatalmát, 1935-re pedig a rabszolgaságot is eltörölte. Külpolitikájában megpróbált független maradni és a Népszövetség oltalmát keresni. A Népszövetség azonban elfordította a fejét, amikor 1935 októberében Benito Mussolini expedíciós serege metámadta az országot, hiába kérte a Nyugat segítségét. Az olasz haderő nyomasztó létszámbéli és haditechnikai fölényét mérges gázok használatával is súlyosbította. A császár személyesen állt seregei élére, de fél év után elfoglalták országát és emigrációba kényszerült. 1941-ig sikerült elérnie, hogy az olasz haderőt agresszornak minősítsék, és a britek csapatokatl küldjenek Szudánba a császár megsegítésére. Ennek a seregnek az élére állva kiűzte a megszálló olasz csapatokat és visszafoglalta országát.Az ezt követő harminc évben Etiópia modernizálásra törekedett, megküzdött a helyi tartomány és hadurak hatalmával. A harc komolyságát jól jellemzi, hogy összesen 15 puccsot kíséreltek meg ellene. Reformjai mellett udvarának rendkívüli fényűzése tette ismertté. Magát Salamon és Sába leszármazottjának tartotta, ezzel hatalmát teokratikus alapokra helyezte. Reformjai végül nem jártak sikerrel. 1971-ra felfüggesztette a parlament működését, az ekkor pusztító aszály pedig végleg elvette mozgásterét a belpolitikában. 1974-re apparátusával együtt bíróság elé állították, és megfosztották trónjától.

Sikertelen belpolitikájával ellentétben nemzetközileg rendkívül népszerű és elismert volt. A világháború után elérte az ENSZ-ben az Afrikai Gazdasági Bizottság létrehozását, és ő volt a megalapítója az Afrikai Egységszervezetnek, melynek kétszer elnökévé is választották. A 30-as években a híres fekete nacionalista, Marcus Garvey az általa létrehozott "Vissza Afrikába" mozgalom példaképének választott, amelynek során rendkívül sok afroamerikait telepítettek le Addisz-Abeba mellett, és létrejött a rasztafári mozgalom is.  A raszták jézus második inkarnációját, Isten küldöttét látták benne, lényegében a reggae zene egyfajta tiszteletadás Hailé Szelasszié előtt.  Bár sokan már életében szentként tisztelték, ez sem menthette meg szomorú sorsától. Miután elmozdították a trónról, 1974-ben házi őrizetbe vették, ahol 1975 szeptemberében, 81 évesen érte a halál. Emlékét a rasztafári vallás és a reggae zene őrzi a mai napig.
 
Bob Marley, Hailé Szelasszié képével Források:
http://www.afrikatanulmanyok.hu/htmls/haile_szelasszie.html
http://www.rubicon.hu/magyar/oldalak/1892_julius_23_haile_szelasszie_csaszar_szuletese/
http://mult-kor.hu/20070812_i_haile_szelasszie

Írta: Babinszki Péter

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése